Diagnostika pomocí InBody 230


Změřím Vás špičkovým přístrojem InBody 230. Z výsledků dokáži přesně určit, kolik máte svalové hmoty, viscerálního (útrobního) tuku, podkožního tuku, tělesné vody, a to v každé části těla zvlášť. Dále získám informace o Vašem bazálním metabolismu, množství proteinů, minerálních látek, BMI, WHR. Toto vše je velmi důležité pro sestavení efektivního individuálního stravovacího plánu (dále jen menu).

Měření probíhá pomocí metody přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance (metoda DSM-BIA). Impedancí se rozumí 10 měření impedance za použití 2 různých frekvencí (20 kHz, 100 kHz) na každém z pěti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). K měření slouží osmi bodový dotykový systém elektrod. 

InBody je neocenitelná  pomůcka  při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Zjistím na něm, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, jestli redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje. To žádná klasická váha nikomu nepoví. Nemůže tak dojít k mylnému názoru, že člověk, který se snaží jíst dle zásad zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu, nehubne, jelikož nevidí žádnou změnu na váze či dokonce může přibrat. Většinou jde o nárust svalové hmoty, která nahradí část tukovou.

Pravidelné vyšetení na InBody je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v tělě odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.

Na InBody bez problému měřím i těhotné ženy od sedmého týdne těhotenství až do porodu.

Pro přesné měření se doporučuje být alespoň dvě hodiny nalačno. Ženy by neměly mít menses (zkresluje údaje o množství tělesné vody).

Kontraindikací je kardiostimulátor.